Sådan bygger vi dit hus

Når dit nye hus fra Fiskarhedenvillan er blevet leveret, tager det normalt 20–28 arbejdsuger at bygge det. Valget af husmodel, tidspunkt på året, hvor huset bygges, og hvorvidt fundamentet har nået det rette fugtniveau, er omstændigheder, der kan påvirke byggetiden.

For at bygge et hus fra Fiskarhedenvilla kræves der, ud over husbyggesættet, seks forskellige typer håndværksarbejde. De forskellige typer håndværksarbejde består af:

  • Jord- og fundamentarbejde
  • Tømrerarbejde
  • VVS-arbejde
  • Elarbejde
  • Flisearbejde
  • Malerarbejde

Husbyggeriet begynder med jord- og fundamentarbejde. Derefter tager tømrerne over og bygger husets skelet, gør huset færdigt både udvendigt og indvendigt og sørger for, at det er klart til el-, flise-, maler- og det sidste VVS-arbejde.

Jord- og fundamentarbejde

Sammen med din agent fra Fiskarhedenvillan kontaktes en grundentreprenør for at tage et første kig på grunden og planlægge, hvor konstruktionen skal stå. Man ser først og fremmest på jorden, og hvilke forudsætninger den giver for husbyggeriet. Ud fra sin erfaring kan grundentreprenøren komme med tips til, hvordan huset kan placeres på grunden, samt hvilken højde den færdige konstruktion bør have. På den måde får du vandet til at løbe væk fra huset samt omkostningseffektivt jord- og fundamentarbejde. Efterfølgende får du et prisforslag, hvor eventuelle ekstraomkostninger er specificeret. Sådanne udgifter kan f.eks. være, hvis der skal sprænges sten væk, eller hvis jorden skal piloteres. En grundentreprenør kan i de fleste tilfælde hjælpe til med grovplanlægningen for den fremtidige have.

Hvis vi ser på, hvilket underlag der er det mest hensigtsmæssige at bygge på, så ligger bjerg og “pinnmo” højt på listen. Pinnmo er et hårdt pakket jordlag af moler, grus, ler og sten, og det er godt at arbejde med. Bjerggrund giver også en stabil base, men her kan det være nødvendigt med sprængning. I dag kan det dog lade sig gøre at bygge på de allerfleste typer jordlag. Ved f.eks. at bygge fundamentet på pæle, kan vi løse problemet med et “dårligt” underlag.

Konstruktionen

Fiskarhedenvillaer bygges næsten udelukkende ved at støbe fliser på jorden med indlagt gulvvarme. Fundamentet og konstruktionen laves, når du har godkendt husets byggetilladelsestegning. Afhængigt af, hvordan grunden ser ud, tager det sædvanligvis mellem en og tre uger at lave fundamentet. Skråningshuse har murede eller støbte støttevægge, der skal opføres, før selve husets konstruktion kan påbegyndes. Det må naturligvis tages med i tidsplanen. Og tværtimod, hvad man ellers kunne tro, kan det godt lade sig gøre at støbe fundament hele året rundt.

Tømrerarbejde

Jord- og fundamentarbejde er færdigt, og husbyggesættet er blevet leveret til grunden. Det er tid til, at tømrerne bygger huset i fire trin. Disse fire trin består af konstruktionsrejsning, udvendig montering, indvendig montering og at sørge for, at huset er klart til el- flise- maler- og det sidste VVS-arbejde.

1. Konstruktionsrejsning

Tømrerne begynder med at rejse regelkonstruktionen til de bærende vægge. De monterer også udvendig gips og sømlægter. Tagspærrene monteres, og ydertaget forsynes med råspont. Tagpap, tegllægter, takfotsbräda og vindskeder afslutter arbejdet med konstruktionsrejsningen på taget. Derefter monterer tømrerne husets vinduer og yderdøre.

Nu har du en god idé om, hvordan dit fremtidige hus kommer til at se ud fra ydersiden. På nuværende tidspunkt monteres også konstruktionen til 'farstukvisten' (en lille udbygning uden for forstuen) og en eventuel balkon.

2. Udvendig færdiggørelse

Tømrerne gør alle husets udvendige detaljer færdige. Ydervægspanelerne kommer på plads i den udførsel, du har valgt. Metalarbejde som tagrender, nedløbsrør, inddækning, regnafvanding, vindskedeplader og takfotsplåtar monteres. Taget bliver lagt. Tømrerne færdiggør eventuelt med knutbrädor og dør- og vinduesbeskyttelse. Vi begynder at nærme os slutfasen af det udvendige arbejde, og hvis du vil har valgt en 'farstukvist' eller balkon, bliver de færdiggjort sammen med de øvrige detaljer. Huset er så godt som færdigt udvendigt nu, og du kan se, hvordan huset kommer til at se ud udefra. Nu er der kun det udvendige malerarbejde tilbage.

3. Indvendig færdiggørelse

Det indvendige arbejde begynder med, at tømrerne isolerer alle ydervæggene. Derefter monterer de diffusionsspærre, som forhindrer, at der kommer fugt i de isolerede ydervægge. Så er det tid til at montere rockwool på indersiden af ydervæggene. Diffusionsspærren i taget forbindes med ydervæggen, før tagets rockwool bliver monteret. Tømrerne monterer efterfølgende indervæggene i henhold til tegningerne og putter gips på den ene side.

4. Huset gøres klart til malerarbejde

Det er blevet tid for tømrerne til at færdiggøre dit hus med gipsvægge på både inder- og ydervægge. Nu skal køkken og garderober monteres, og det skal dørkarme, en eventuel trappe, vinduesbænke, parketgulv, vindues- og dørrammer i smig og alle former for lister.

VVS-arbejde

VVS-montøren tager sig af vand- og afløbsinstallationer over fundamentet. De sørger også for at installere alle dine valgte toiletter, vaskekummer, brusere og blandingsbatterier. Dine sanitetsprodukter bliver installeret, når der er blevet lagt fliser og eventuet malet på vægge og gulve.

El

Når elektrikerne får adgang til huset, trækker de f.eks. el til belysning, eludtag og varmetermostater. De sørger også for den endelige montage og slutter husets el til.

Sørg for at lave en aftale med elektrikeren i god tid for at beslutte, hvor du vil have eludtag og tilvalg som f.eks. spotlights.”

Byggtips
Flisearbejde

Når murerne får adgang til huset, så lægger i fliser og klinker der, hvor du har valgt. Du skal bestille fliser og klinker hos mureren.

Malerarbejde

Tømrerne og malerne koordinerer med hinanden, så maleren selv kan arbejde i huset nogle uger med spartling og maling. Det er vigtigt, at huset er blevet varmet op, så maleren kan arbejde med sine materialer i et tørt og varmt miljø.

Før du kan flytte ind

1.    Kontrolbesigtigelse

Det første, der sker, er, at huset får en kontrolbesigtigelse. Besigtigelsen er til for, at gøre slutbesigtigelsen nemmere og give håndværkerne en chance for at rette eventuelle fejl inden da. Kontrolbesigtigelsen sker to uger før slutbesigtigelsen.

2.    Slutbesgtigelse

Så er det blevet tid til slutbesigtigelse med en af dig valgt og upartisk besigtigelsesmand. Hvis håndværkernes arbejde bliver godkendt, begynder garantien på arbejdet at gælde fra denne dato. Forud for slutbesigtigelsen skal besigtigelsesmanden have fået styr på alle entreprenøraftaler, egenkontroller og bekræftelse fra sagkyndig. Egenkontroller opretter respektive håndværkere undervejs i byggeriet. Sagkyndig er f.eks. besigtigelse af et ildsted, som bliver udført af en skorstensfejer.

3.    Slutsamråd

Før du kan flytte ind i dit nye hus, er det nødvendigt med en afsluttende rapport. Den udfærdiges af din kommune ved et såkaldt slutsamråd. Det holdes almindeligvis i dit nye hus, og du kan med fordel booke det i forbindelse med slutbesigtigelsen. Kommunens sagsbehandlere sammen med den kontrolansvarlige – og du som kunden – skal være med til mødet. For at et slutbevis skal kunne udfærdiges, kræves der ofte en række handlinger. Hvilke handlinger det er, fremgår af byggetilladelsesbeslutningen. Hvis du er usikker, så tal med den kontrolansvarlige i god tid inden slutsamrådet. Når slutsamrådet er færdigt og godkendt, kan du begynde at flytte møbler ind i huset.

Velkommen hjem!