Forskellige entrepriseformer

For at bygge din Fiskarhedenvilla er der behov for seks forskellige typer håndværkere. Aftalen med de forskellige håndværkere kan være forskellige; rent juridisk kaldes det at vælge entrepriseform. Hos Fiskarhedenvillan kan du vælge mellem hovedentreprise eller delt entreprise.

Hovedentreprise

Hovedentreprisen er en juridisk aftale mellem bygherre, også kaldet kunden, og en håndværker, som bliver byggeriets generalentreprenør. Hovedentreprenøren indgår aftaler med de øvrige fem håndværkere, såkaldte underentreprenører, der skal bruges for at bygge dit hus. Juridisk er du som kunde bygherre over husbyggeriet, men hovedentreprenøren anses som bestiller af underentreprenører. Fiskarhedenvillans agent hjælper dig med at tegne kontrakter, men det er bygherre, der skal underskrive dem.

Hovedentreprenøren koordinerer og projektleder

Med hovedentreprisen har bygherren mindre kontrol over, hvilke håndværkere der er engagerede i byggeriet af huset, da det er op til hovedentreprenøren. Al kontakt med underentreprenører går også gennem hovedentreprenøren.

Fordelen ved at anvende hovedentreprise er, at hovedentreprenøren aflaster bygherre ved at koordinere håndværkere og projektlede byggeriet med støtte fra Fiskarhedenvillans agent.

Delt entreprise

De fleste af vores kunder vælger at bygge med delt entreprise, der er en juridisk overenskomstaftale mellem bygherre, også kaldet kunden, og respektive håndværkere (entreprenør).

Med delt entreprise har du selv kontrol over byggeriet og hvilke håndværkere, der er engagerede i byggeriet af dit hus. Når du vælger at bygge med delt entreprise laver du en aftale med respektive håndværkere. Fiskarhedenvillans agent hjælper dig med at skrive alle kontrakter, men det er bygherre, der skal underskrive dem.

Vi hjælper dig med koordinering og projektering

I en delt entreprise bliver håndværkerne sideentreprenører til hinanden. Håndværkerne har ingen aftale med hinanden, men deres arbejde skal koordineres. Din agent fra Fiskarhedenvillan har stor erfaring med projektledelse af husbyggeri og koordinering af håndværkere. Vi hjælper dig med dette under hele din rejse som husbygger. På byggepladsen varetages det dog oftest af tømreren på stedet, da det er ham, der har styr på, hvornår det er tid til, at de andre håndværkergrupper udfører sine opgaver. Det handler oftest om håndværkere, der er vant til at samarbejde, og som har styr på rutinerne.

Fordelen ved at anvende delt entreprise er, at du kan styre i detaljer, hvordan du vil have huset. Du får også større kontrol over, hvilke entreprenører, der udfører selve byggeriet. Derudover har du stor mulighed for at påvirke din økonomi ved at udføre visse dele af byggeriet selv.