Sådan køber du nyt hus

Der er meget at tænke på, når du skal købe et nyt hus. Her gennemgår vi de grundlæggende trin i købsprocessen af en ny Fiskarhedenvilla.

1.

Møde med en agent

Det første trin på vejen mod dit nye hus er at møde nogle af vores agenter til et uforpligtende møde. Hvis du allerede har en færdig grund, er det en god idé at tage et kort over grunden og andre lignende oplysninger med.

Overvej, hvad du gerne vil spørge os om, før vi ses. Du kan også skrive dine spørgsmål ned – det er vigtigt for os at hjælpe dig med alt, der har med dit fremtidige hus at gøre. Vi er særligt interesserede i dine behov; hvordan bor du i dag, hvor mange er I i familien, hvilken husstil kan du lide mv.

Eftersom vi altid er meget fleksible i vores måde at arbejde på, er det vigtigt for os at få så godt styr på dig og dine ønsker som muligt, før vi præsenterer et gennemtænkt forslag.

Derefter kan vi begynde at tale om husmodeller, tilvalg og møde med banken. Men allerførst gælder det altså mødet med en agent.

2.

Grund og valg af hus

Hvilken grund du bygger på, spiller en afgørende rolle for, hvilket hus du vælger. Hvis grunden ligger inden for et planlagt område, afgør kommunens byplan, hvad du må og ikke må bygge. Vi mødes gerne med dig ude på grunden så snart som muligt. Dels for at få et billede af omfanget af arbejdet med husgrunden, noget, der er vigtigt, når vi efterfølgende regner på husets totalpris, dels for at vi får så god en forståelse som muligt for husets forudsætninger. I de fleste tilfælde er det  ønskværdigt, at en murer giver en professionel bedømmelse af, hvad der kræves for, at dit hus kan stå stabilt på grunden.

Tjekliste før mødet:
  • Tag et kort over grunden med, hvis grunden allerede er klar.
  • Overvej dine behov og ønsker – hvad skal der være, for at du vil trives?
  • Hvilke spørgsmål har du til os?
  • Saml inspirationsbilleder af, hvordan du forestiller dig, at dit fremtidige hus kommer til at se ud.
3.

Møde med banken

Til det første møde med banken er det eneste, du behøver at medbringe, en beregning af produktionsomkostninger, som du får af din agent på Fiskarhedenvillan. Banken vil også vide mere om grunden, du har tænkt dig at bygge på, for at kunne lave en forhåndsvurdering sammen med en ejendomsmægler. Det handler helt enkelt om at regne på, hvor meget huset er værd, når det står færdigt. Ud fra forhåndsvurderingen beregner banken, hvor stor din egen del af lånet bliver.

For at få et lån vil banken desuden vide mere om din indkomst, hvad du arbejder med, hvor længe du har været i arbejde, og du har øvrige lån (f.eks. studielån eller billån), hvor du bor i dag osv.

Hvis banken godkender din forespørgsel om et lån, får du til at begynde med et såkaldt byggelån til at dække selve byggeriet af huset. Når dit hjem er færdigbygget, arbejder banken sammen med ejendomsmægleren endnu en gang, for at finde husets nye værdi. Det er baseret på denne slutvurdering, du i samarbejde med banken opdeler afbetalingen på lånet. Ved at dele lånet op allerede nu er du beskyttet mod eventuelle fremtidige rentestigninger. Smart, eller hvad?

Tjekliste før mødet med banken:
  • Beregning af produktionsomkostninger fra din agent på Fiskarhedenvillan
  • Forhåndvurdering
  • Byggelån
  • Slutvurdering
4.

Tegningerne kommer til myndighedsbehandling

Efter du har lavet den første skitse sammen med din Fiskarhedenvillan-agent, udarbejdes der myndighedssæt for at få en byggetilladelse. Myndighedsbehandlingens fornemste opgave er at optimere planløsningen og sørge for, at huset klarer myndigheds- og konstruktionskrav. Dette suppleres med en energiberegning. Tegningerne er grundlag for at søge byggetilladelse.
Myndighedsbehandlingen kontrollerer, at plan- og facadetegningerne følger kommunens regler og retningslinjer. Man ser bl.a. på størrelsen på wc/badeværelse og køkken, dørenes placering og bredde, så huset er handicapvenligt. Der bliver også udarbejdet et kort over, hvor huset placeres på grunden. Når huset er tegnet færdigt, og du har tilføjet ændringer og endeligt godkendt tegningen, sætter vi Fiskarhedenvillan-stemplet på. Det betyder, at huset er klart til at blive konstrueret og, når byggetilladelsen er godkendt, bygget. Du kan læse mere om den danske byggestandard BR2015, som vi naturligvis opfylder hos Fiskarhedenvillan.

Energiberegning
Sammen med myndighedsbehandlingen laver vi hos Fiskarhedenvillan altid en energimærkning. Det gør vi for at se, ca. hvor meget energi dit hus kommer til at bruge, og hvilke energikilder du har at vælge imellem. Med andre ord regner vi på, hvor mange kWh, der kommer til at kræves af de respektive energikilder til at varme dit hus op pr. år med udgangspunkt i dit nye hjems forudsætninger og egenskaber.

5.

Ansøgning om byggetilladelse

Du indleverer ansøgningen om byggetilladelse til din kommune. Den består typisk af en blanket, som du har hentet hos kommunen og udfyldt, sammen med hus- og byggegrundstegninger.

Når alle dokumenter er indleveret, er det op til kommunen at afgøre, om du får byggetilladelse. Når byggetilladelsen er bevilget, bliver dit hus bestilt og booket til leverance. Efter dit hus er blevet projekteret, typisk seks uger før husleverancen, bliver du indkaldt til et teknisk samråd for at diskutere praktiske omstændigheder som konstruktion, grundlægning og brandsikkerhed.

6.

Tegn dit drømmekøkken

Man siger gerne, at køkkenet er husets hjerte. Og det er vi enige i. For mange familier er køkkenet det naturlige midtpunkt, uanset om man er glad amatør ved komfuret eller gourmand af højeste kaliber. Det er også i køkkenet, de allerfleste tilvalg bliver gjort, alt lige fra køkkenlåger til hårde hvidevarer. Alle vil gerne trives i det rum, hvor vi tilbringer en så stor del af vores liv.

Når det er tid for dig til at tegne dit køkken, kan du møde en af vores køkkeneksperter. Her diskuterer vi, hvordan dine behov og ønsker kan kombineres med husets forudsætninger. Vi bruger et 3D-program for sammen med dig at kunne lægge til, fjerne og ændre køkkenet, lige som du vil have det. Som udgangspunkt har vi vores Standard- og tilvalgskatalog, hvor du kan vælge mellem en lang række forskellige komponenter. Før mødet er det derfor en god idé at have overvejet, hvordan du vil have dit drømmekøkken til at se ud. Vores eksperter kommer også gerne med forslag til, hvad der fungerer i dit hus, og de sørger for, at alting følger bygningsreglementet. Programmet vi bruger, viser omkostningerne i realtid, så du kan se, hvilke valg der passer din tegnebog bedst.

Kök i huset Björken
7.

Produktions- og leveranceordrer

Når tegningerne til dit nye hus er færdige, er der tilbage at sætte det afsluttende touch på både inder- og yderside. Vi taler naturligvis om at tage et sidste kig på de tilvalg, du kan gøre for at sætte dit eget præg på hjemmet. Lister, vinduer, døre, håndtag og og nedløbsrør – vi har noget, der passer til de fleste stilarter og tegnebøger. Vi plejer at sige, at det kun er fantasien, der sætter grænser.

Ud fra dine valg laver vi en såkaldt Produktionsordre, som sammen med de godkendte tegninger bliver sendt til vores konstruktionsafdeling.